การบูรณาการ
บูรณาการ

Magento

ผ่าน Zapierติด respond.io กับ Magento เพื่อซิงค์รายละเอียดการติดต่อระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติและส่งข้อความเมื่อผู้ใช้ทําการสั่งซื้อใหม่

คุณอาจชอบ

MessageBird - วอทส์แอพพ์

เชื่อมต่อ a Messagebird บัญชี WhatsApp Business Platform เพื่อแชทผ่าน WhatsApp

Zapier

เชื่อมต่อแอปพลิเคชันมากกว่า 5,000+ รายการอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

WordPress

เพิ่มปลั๊กอินเว็บแชทของเราลงใน WordPress เว็บไซต์.

Twilio - SMS

เชื่อมต่อ a Twilio SMS เบอร์ที่จะแชทผ่าน SMS.