การบูรณาการ
บอ

Rasa

เชื่อมต่อของคุณ Rasa ถึง respond.io เพื่อทําให้การขายเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสนับสนุนการสนทนากับลูกค้าของคุณ

  • การจัดการการสนทนาขาเข้า - ยินดีต้อนรับลูกค้าแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณไม่อยู่หรือส่งไปยังตัวแทนหรือแผนกที่เหมาะสม
  • ตอบกลับการแชท - โอนลูกค้าสร้างตั๋วสนับสนุนหรือส่งคําสั่งซื้อที่พวกเขาทํา

คุณอาจชอบ

Twilio - SMS

เชื่อมต่อ a Twilio SMS เบอร์ที่จะแชทผ่าน SMS.

Wix Website

เพิ่มปลั๊กอินเว็บแชทของเราลงใน Wix Website.

Gmail

เชื่อมต่อบัญชี Google Workplace (Gsuite) เพื่อแชทผ่านอีเมล

Twilio - วอทส์แอพพ์

เชื่อมต่อ a Twilio บัญชี WhatsApp Business Platform เพื่อแชทผ่าน WhatsApp