การบูรณาการ
WhatsApp

Vonage (Nexmo) - วอทส์แอพพ์

ใช้ทีมตัวแทนหลายคนเพื่อสื่อสารกับผู้ชมของคุณสร้างโอกาสในการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนาน สนับสนุน ขาย และทําการตลาดบนช่องทางการส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

  • การจัดการการสนทนาขาเข้า - ยินดีต้อนรับลูกค้าแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณไม่อยู่หรือส่งไปยังตัวแทนหรือแผนกที่เหมาะสม
  • ตอบกลับการแชท - โอนลูกค้าสร้างตั๋วสนับสนุนหรือส่งคําสั่งซื้อที่พวกเขาทํา
  • การควบคุมและการรายงานการสนทนา - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนของคุณมีการมองเห็นการสนทนาทั้งหมดและก้าวเข้ามาได้ตลอดเวลา
  • WhatsApp Marketing - ตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณารักษาโอกาสในการขายของคุณส่งข้อความรถเข็นและจดหมายข่าวที่ถูกละทิ้งและเพิ่มยอดขายบริการเพิ่มเติม
  • การวิเคราะห์การตลาด - กําหนดประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและตัดสินใจว่าจะปรับปรุงอย่างไร
  • การแจ้งเตือนการทําธุรกรรม - ส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายใบเสร็จรับเงินและการอัปเดตการจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณ
  • การนํากระบวนการทางธุรกิจไปใช้ - ทําให้ WhatsApp ทํางานให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน

คุณอาจชอบ

Rasa

แพลตฟอร์มการสร้างบอทโอเพ่นซอร์ส

Dialogflow

ใช้ Dialogflow ตัวแทนไปยังทุกช่องทางได้อย่างง่ายดาย

IMAP/SMTP

เชื่อมต่อผ่าน IMAP/SMTP เพื่อแชทผ่านอีเมล

Pipedrive

ชุดซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์