Gerardo Salandra
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Gerardo Salandra คือ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง respond.io. ด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่ IBM, Google และ Runtastic เขาได้สะสมความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการแฮ็กการเติบโต ในฐานะอดีตหัวหน้าฝ่ายการเติบโตที่ NDN Group เขาเป็นผู้นําโครงการริเริ่มระบบอัตโนมัติสําหรับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 หลายแห่ง และเป็นประธานร่วมของ Artificial Intelligence Society of Hong Kong เขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง และวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรอยท์ลิงเงนในประเทศเยอรมนี
บทความทั้งหมด