การบูรณาการ
บอ

Dialogflow

เชื่อมต่อของคุณ Dialogflow ตัวแทนเพื่อ respond.io เพื่อทําให้การขายเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสนับสนุนการสนทนากับลูกค้าของคุณ

  • การจัดการการสนทนาขาเข้า - ยินดีต้อนรับลูกค้าแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณไม่อยู่หรือส่งไปยังตัวแทนหรือแผนกที่เหมาะสม
  • ตอบกลับการแชท - โอนลูกค้าสร้างตั๋วสนับสนุนหรือส่งคําสั่งซื้อที่พวกเขาทํา

คุณอาจชอบ

ActiveCampaign

ชุดซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์

Vonage (Nexmo) - วอทส์แอพพ์

เชื่อมต่อ a Nexmo บัญชี WhatsApp Business Platform เพื่อแชทผ่าน WhatsApp

Squarespace

เพิ่มปลั๊กอินเว็บแชทของเราลงใน Squarespace เว็บไซต์.

กูเกิล Business Messages

เชื่อมต่อ Google Business Profile วิธีเปิดใช้งานการแชทบนจุดเริ่มต้นเช่น Google Search และแผนที่