Gerardo Salandra
Giám đốc điều hành
Gerardo Salandra là CEO và đồng sáng lập respond.io. Với kinh nghiệm trước đây tại IBM, Google và Runtastic, ông đã tích lũy được chuyên môn về trí tuệ nhân tạo và hack tăng trưởng. Là cựu Trưởng phòng Tăng trưởng tại NDN Group, ông đã lãnh đạo các sáng kiến tự động hóa cho một số công ty Fortune 500 và là đồng chủ tịch của Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hồng Kông. Ông có bằng MBA của Đại học Trung Quốc Hồng Kông và Cử nhân Khoa học của Đại học Reutlingen ở Đức.
Tất cả bài viết