Bảo mật cấp doanh nghiệp

Tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của bạn trong khi chúng tôi chăm sóc bảo mật của bạn.

Truy cập Trung tâm Tin cậy của chúng tôi

Chứng nhận ISO 27001

Respond.io Là ISO 27001 certified, thể hiện sự cống hiến của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật thông tin. Chứng nhận được công nhận trên toàn cầu này biểu thị cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu khi bạn cần.

Bảo mật hoạt động

Respond.io rất coi trọng vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra các quy trình an toàn nhất có thể để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi ổn định và không có lỗ hổng bảo mật. Tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn được đảm bảo. Respond.io đáp ứng các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn.

Cloud An ninh

Respond.io là một giải pháp dựa trên đám mây, Amazon Web Services (AWS). Tất cả dữ liệu được lưu trữ và chuyển giao đều được mã hóa. Tất cả dữ liệu được lưu trữ và sao lưu an toàn trên các máy chủ tuân theo các tiêu chuẩn báo cáo SSAE mới nhất. Hệ thống được bảo vệ DDoS và củng cố bằng tường lửa.

Mã hóa SSL

Respond.io'Dữ liệu được mã hóa cả khi nó được gửi đến và đi từ máy chủ của chúng tôi, cũng như khi nó ở trạng thái nghỉ. Để bảo vệ nội dung của bạn khi truyền, Respond.io sử dụng mã hóa SSL/TLS 256-bit. Ở phần còn lại, Respond.io nội dung được bảo vệ bằng mã hóa AES 256 bit.

An ninh mạng

Respond.io Thường xuyên cập nhật kiến trúc mạng và luồng dữ liệu giữa các hệ thống. Các quy tắc tường lửa và hạn chế truy cập được xem xét cho phù hợp một cách thường xuyên. Chúng tôi liên tục cung cấp các cải tiến hệ thống để ngăn chặn các lỗ hổng.

Sao lưu & Phục hồi

Cơ sở hạ tầng của chúng tôi được thiết kế để cung cấp sự ổn định và giảm thiểu gián đoạn dịch vụ do lỗi phần cứng, thiên tai hoặc các thảm họa khác. Để giúp đảm bảo tính khả dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, chúng tôi sao chép dữ liệu trên nhiều trung tâm dữ liệu. Hệ thống của chúng tôi tự động sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày.

Kiểm soát truy cập

Kiểm soát chia sẻ quản trị cho phép bạn quyết định ai trong tổ chức của bạn có quyền truy cập vào nền tảng. Thêm nhiều người dùng với các vai trò khác nhau để cho phép truy cập mà không phải chia sẻ chi tiết đăng nhập riêng tư của bạn. Trong mọi trường hợp, dữ liệu nhạy cảm không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài Respond.io và khách hàng.