เควิน หว่อง
นักเขียนเนื้อหา
Kevin Wong นักเขียนเนื้อหาอาวุโสที่ respond.io ตั้งแต่ปี 2023 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านการสื่อสารมวลชน ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมวารสารศาสตร์ข่าว การเขียนธุรกิจ และการดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของเขาถูกส่งไปยังบทความเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนากับลูกค้าและภูมิทัศน์การส่งข้อความทางธุรกิจ
บทความทั้งหมด