การบูรณาการ
เว็บแชท

Wix Website

เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ Wix ของคุณโดยใช้วิดเจ็ตแชทที่สะดวกนี้

  • การจัดการการสนทนาขาเข้า - ยินดีต้อนรับลูกค้าแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณไม่อยู่หรือส่งไปยังตัวแทนหรือแผนกที่เหมาะสม
  • ตอบกลับการแชท - โอนลูกค้าสร้างตั๋วสนับสนุนหรือส่งคําสั่งซื้อที่พวกเขาทํา
  • การควบคุมและการรายงานการสนทนา - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนของคุณมีการมองเห็นการสนทนาทั้งหมดและก้าวเข้ามาได้ตลอดเวลา

คุณอาจชอบ

Twilio - วอทส์แอพพ์

เชื่อมต่อ a Twilio บัญชี WhatsApp Business Platform เพื่อแชทผ่าน WhatsApp

WordPress

เพิ่มปลั๊กอินเว็บแชทของเราลงใน WordPress เว็บไซต์.

Facebook Messenger

เชื่อมต่อเพจ Facebook ของคุณและแชทผ่าน Facebook Messenger.

WeChat

เชื่อมต่อ a WeChat บัญชีทางการเพื่อแชทผ่าน WeChat.