Chris Lai
นักเขียนเนื้อหา/ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
Chris Laiนักเขียนเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ภายในองค์กรที่ respond.ioสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนาช ก่อนเข้าร่วมทีมในปี 2020 Chris ได้ขัดเกลาความเชี่ยวชาญของเขาในฐานะนักเขียนทางการแพทย์และนักยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหาที่เอเจนซี่การตลาดหลายแห่ง บทความของเขาครอบคลุมแอพส่งข้อความทางธุรกิจ เช่น WhatsApp Business ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสํารวจภูมิทัศน์ของการส่งข้อความทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บทความทั้งหมด