Petrina Jo
หัวหน้าทีมเนื้อหา
Petrina Jo เป็น Content Team Lead ที่ respond.io. เธอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ ก่อนเข้าร่วม respond.io ในปี 2021 Petrina ลับปากกาของเธอในฐานะนักเขียนอาวุโสในสิ่งพิมพ์สุดหรูและบรรณาธิการโครงการพิเศษสําหรับนิตยสารนาฬิกาสุดหรู โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของการสื่อสารกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
บทความทั้งหมด