Tích hợp
Tích hợp

Slack

Kích hoạt Slack Quy trình làm việc, chẳng hạn như gửi tin nhắn đến kênh bất cứ khi nào sự kiện xảy ra trên respond.io.

Bạn cũng có thể thích

Shopify

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào Shopify Trang mạng.

Pipedrive

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

WeChat

Kết nối một WeChat Tài khoản chính thức để trò chuyện WeChat.

Nền tảng WhatsApp Business

Kết nối tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.