Kevin Wong
Người viết nội dung
Kevin Wong, một nhà văn nội dung cao cấp tại respond.io từ năm 2023, có bằng Cao đẳng Truyền thông đại chúng. Kinh nghiệm của ông bao gồm báo chí tin tức, viết kinh doanh và một thời gian làm tư vấn quan hệ công chúng. Chuyên môn sâu rộng của ông được hướng tới các bài viết chuyên sâu về các cuộc trò chuyện của khách hàng và bối cảnh nhắn tin kinh doanh.
Tất cả bài viết