Tích hợp
Chương trình

IBM Watson

Kết nối IBM Watson đến respond.io để tự động hóa các cuộc trò chuyện bán hàng hoặc hỗ trợ với khách hàng của bạn.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện

Bạn cũng có thể thích

Webhook

Cho phép các yêu cầu HTTP được gửi và phản hồi của chúng được lưu dưới dạng biến.

HubSpot

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

Squarespace

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào Squarespace Trang mạng.

360dialog - WhatsApp (Tại chỗ)

Kết nối một 360dialog Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.