Tích hợp
Trò chuyện trên web

Joomla

Cho phép giao tiếp thời gian thực với khách truy cập trên Joomla trang web sử dụng tiện ích trò chuyện tiện lợi này.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện
  • Giám sát và báo cáo cuộc trò chuyện - phân tích hiệu suất của nhân viên, có khả năng hiển thị toàn bộ các cuộc trò chuyện của họ và can thiệp bất cứ lúc nào

Bạn cũng có thể thích

Pipedrive

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

Rasa

Nền tảng xây dựng bot mã nguồn mở.

Magento

Một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ để xây dựng các cửa hàng trực tuyến.

Google Sheets

Cho phép tạo một hàng mới trong một Google Sheets với các biến được chuyển đến các cột cụ thể.