Tích hợp
Tích hợp

Magento

Qua Zapierkết nối respond.io với Magento để tự động đồng bộ chi tiết liên hệ giữa cả hai nền tảng và gửi tin nhắn khi người dùng đặt hàng mới.

Bạn cũng có thể thích

Joomla

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào Joomla Trang mạng.

Twilio - SMS

Kết nối một Twilio SMS Số điện thoại để trò chuyện SMS.

Magento

Một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ để xây dựng các cửa hàng trực tuyến.

IMAP/SMTP

Kết nối qua IMAP / SMTP để trò chuyện qua email.