Tích hợp
Tích hợp

Pipedrive

Qua Zapierkết nối respond.io với Pipedrive để tự động đồng bộ hóa chi tiết danh bạ và nhận xét giữa cả hai nền tảng.

Bạn cũng có thể thích

Gmail

Kết nối tài khoản Google Workplace (Gsuite) để trò chuyện qua email.

Twilio - SMS

Kết nối một Twilio SMS Số điện thoại để trò chuyện SMS.

Zapier

Kết nối hơn 5.000+ ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng

IBM Watson

Nền tảng xây dựng bot của IBM.