Tích hợp
Trò chuyện trên web

Shopify

Cho phép giao tiếp thời gian thực với khách truy cập trên Shopify Lưu trữ bằng tiện ích trò chuyện tiện lợi này.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện
  • Giám sát và báo cáo cuộc trò chuyện - phân tích hiệu suất của nhân viên, có khả năng hiển thị toàn bộ các cuộc trò chuyện của họ và can thiệp bất cứ lúc nào

Bạn cũng có thể thích

Vonage (Nexmo) - WhatsApp

Kết nối một Nexmo Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.

ActiveCampaign

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

360dialog - WhatsApp (Tại chỗ)

Kết nối một 360dialog Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.

WooCommerce

Một plugin thương mại điện tử phổ biến cho WordPress trang web.