Tích hợp
Trò chuyện trên web

Squarespace

Cho phép giao tiếp thời gian thực với khách truy cập trên Squarespace trang web sử dụng tiện ích trò chuyện tiện lợi này.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện
  • Giám sát và báo cáo cuộc trò chuyện - phân tích hiệu suất của nhân viên, có khả năng hiển thị toàn bộ các cuộc trò chuyện của họ và can thiệp bất cứ lúc nào

Bạn cũng có thể thích

WeChat

Kết nối một WeChat Tài khoản chính thức để trò chuyện WeChat.

Twilio - WhatsApp

Kết nối một Twilio Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.

MessageBird - SMS

Kết nối một MessageBird SMS Số điện thoại để trò chuyện SMS.

Twilio - SMS

Kết nối một Twilio SMS Số điện thoại để trò chuyện SMS.