Tích hợp
Tích hợp

Webhook

Kết nối respond.io cho bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu nào của bên thứ ba hỗ trợ webhook để tự động hóa các quy trình, đồng bộ hóa thông tin và tạo quy trình làm việc hiệu quả.

Bạn cũng có thể thích

Zapier

Kết nối hơn 5.000+ ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng

ActiveCampaign

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

HubSpot

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

Nền tảng WhatsApp Business

Kết nối tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.