Tích hợp
Tích hợp

WooCommerce

Qua Zapierkết nối respond.io với WooCommerce để tự động đồng bộ chi tiết liên hệ giữa cả hai nền tảng và gửi tin nhắn khi người dùng đặt hàng mới.

Bạn cũng có thể thích

Salesforce

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

Wix Website

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào Wix Website.

WordPress

Thêm plugin Web Chat của chúng tôi vào WordPress Trang mạng.

MessageBird - WhatsApp

Kết nối một Messagebird Tài khoản WhatsApp Business Platform để trò chuyện qua WhatsApp.