Tích hợp
Trò chuyện trên web

WordPress

Cho phép giao tiếp thời gian thực với khách truy cập trên WordPress trang web sử dụng tiện ích trò chuyện tiện lợi này.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện
  • Giám sát và báo cáo cuộc trò chuyện - phân tích hiệu suất của nhân viên, có khả năng hiển thị toàn bộ các cuộc trò chuyện của họ và can thiệp bất cứ lúc nào

Bạn cũng có thể thích

Slack

Tạo webhook đến để gửi Slack Thông báo.

Pipedrive

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

WeChat

Kết nối một WeChat Tài khoản chính thức để trò chuyện WeChat.

Zendesk

Một phần mềm dịch vụ khách hàng dựa trên đám mây.