Tích hợp
Tích hợp

Zapier

Với Zapier Tích hợp, bạn có thể kết nối respond.io đến hàng nghìn ứng dụng để tự động hóa quy trình nhắn tin của bạn, đồng bộ hóa dữ liệu trên các ứng dụng khác nhau và hơn thế nữa.

  • Xử lý các cuộc trò chuyện trong nước - chào mừng khách hàng, cho họ biết nếu bạn đi vắng hoặc gửi họ đến đúng nhân viên hoặc bộ phận
  • Trả lời các cuộc trò chuyện - đủ điều kiện và chuyển khách hàng, tạo vé hỗ trợ hoặc gửi đơn đặt hàng họ thực hiện
  • Thông báo giao dịch - gửi lời nhắc cuộc hẹn, biên lai thanh toán và cập nhật giao hàng cho khách hàng của bạn

Bạn cũng có thể thích

Pipedrive

Một bộ phần mềm CRM dựa trên đám mây.

Outlook

Kết nối Microsoft Outlook tài khoản để trò chuyện qua email.

Viber

Kết nối của bạn Viber Tài khoản bot để trò chuyện Viber.

WooCommerce

Một plugin thương mại điện tử phổ biến cho WordPress trang web.