Chris Lai
Người viết nội dung / Chuyên gia SEO
Chris Lai, một người viết nội dung và một chuyên gia SEO nội bộ tại respond.io, có bằng Cử nhân Dược của Đại học Monash. Trước khi gia nhập nhóm vào năm 2020, Chris đã trau dồi chuyên môn của mình với tư cách là một nhà văn y tế và chiến lược gia nội dung tại một số công ty tiếp thị. Các bài viết của ông bao gồm các ứng dụng nhắn tin kinh doanh như WhatsApp Business, giúp các công ty điều hướng bối cảnh luôn thay đổi của tin nhắn kinh doanh.
Tất cả bài viết