Làm thế nào để bài viết

Liên kết WhatsApp cho Instagram: Cách thêm WhatsApp vào Instagram [Tháng Mười Hai 2023]

Chris Lai
7 Tháng Tư, 2022

Tìm cách chỉ đạo Instagram trò chuyện với WhatsApp? Bạn nên thêm WhatsApp vào Instagram. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản về liên kết WhatsApp cho Instagram và những lý do để sử dụng chúng. Ngoài ra, bạn sẽ học cách thêm liên kết WhatsApp vào Instagram. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cách tích hợp WhatsApp và Instagram với respond.io có thể đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Liên kết WhatsApp cho Instagram Sơ lược

Liên kết WhatsApp cho Instagram hướng dẫn của bạn Instagram hồ sơ khách truy cập vào cuộc trò chuyện WhatsApp. Nó có thể ở dạng nút hành động hoặc URL bắt đầu bằng wa.me.

Đây là hình ảnh cho thấy cách Liên kết WhatsApp cho Instagram hình như vậy. Liên kết WhatsApp cho Instagram hướng dẫn của bạn Instagram hồ sơ khách truy cập vào cuộc trò chuyện WhatsApp. Nó có dạng nút hành động WhatsApp hoặc URL WhatsApp bắt đầu bằng wa.me. Tự hỏi làm thế nào để thêm liên kết whatsapp vào instagram? Đọc blog để tìm hiểu Cách liên kết WhatsApp với Instagram
Liên kết WhatsApp cho Instagram

Khi nhấp vào, WhatsApp liên kết cho Instagram nhập khách hàng vào cuộc trò chuyện WhatsApp với bạn. Hãy nhớ rằng, liên kết WhatsApp cho Instagram chỉ hoạt động trên các thiết bị có cài đặt WhatsApp.

Tại sao nên sử dụng liên kết WhatsApp cho Instagram

Có nhiều lý do bạn nên sử dụng liên kết WhatsApp cho Instagram. Đối với người mới bắt đầu, nó biến Instagram lưu lượng truy cập vào danh bạ WhatsApp. Điều này đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp có quy mô lớn Instagram Sau.

Ngoài Instagram DM, liên kết WhatsApp cho Instagram cung cấp sự linh hoạt cho khách hàng của bạn liên hệ với bạn trên một ứng dụng nhắn tin phổ biến khác, WhatsApp.

Đây là một hình ảnh minh họa những lợi ích khác nhau của việc sử dụng một liên kết với Instagram Số WhatsApp. Có nhiều lý do tại sao bạn nên sử dụng liên kết WhatsApp cho Instagram. Đối với người mới bắt đầu, nó biến Instagram lưu lượng truy cập vào danh bạ WhatsApp. Điều này đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp có quy mô lớn Instagram Sau. Đọc blog để tìm hiểu thêm về cách lấy liên kết whatsapp cho instagram, cũng như cách tạo liên kết WhatsApp cho instagram
Lợi ích của việc thiết lập liên kết WhatsApp cho Instagram

Để ngăn chặn các doanh nghiệp gửi thư rác, WhatsApp yêu cầu các doanh nghiệp phải có được lựa chọn tham gia từ các liên hệ của họ trước khi nhắn tin cho họ. May mắn thay, bạn có thể chọn tham gia dễ dàng với các liên kết WhatsApp cho Instagram khi danh bạ nhắn tin cho bạn trước.

Bây giờ bạn đã học được những điều cơ bản về liên kết WhatsApp cho Instagram, hãy cùng tìm hiểu cách thêm WhatsApp vào Instagram.

3 cách để thêm WhatsApp vào Instagram

Có ba cách để thiết lập liên kết WhatsApp cho Instagram:

 • Thêm nút hành động WhatsApp vào Instagram Hồ sơ
 • Thêm liên kết WhatsApp vào Instagram Bio
 • Thêm liên kết WhatsApp vào Instagram Câu chuyện nổi bật

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cho từng phương pháp.

Cách thêm nút WhatsApp vào Instagram Hồ sơ

Để thêm nút WhatsApp vào Instagram hồ sơ, bạn cần một Instagram Tài khoản công việc và tài khoản ứng dụng WhatsApp Business . Thêm nút WhatsApp vào Instagram rất đơn giản:

 1. Đi tới Instagram hồ sơ và nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 2. Vòi Tùy chọn Liên hệ trong Thông tin Doanh nghiệp Công khai.
 3. Bấm Số điện thoại WhatsApp Business.
 4. Chọn số WhatsApp Business mà bạn muốn kết nối hoặc thêm số WhatsApp Business mới.
 5. Vòi Gửi mã để nhận mã xác minh. Sau đó, xác minh tài khoản WhatsApp Business bằng cách nhập mã được gửi đến thiết bị di động của bạn.
Đây là hình ảnh cho thấy cách kết nối Instagram với WhatsApp. Thêm nút WhatsApp vào Instagram rất đơn giản. Đầu tiên, hãy chuyển đến Instagram hồ sơ và nhấn vào Chỉnh sửa hồ sơ. Sau đó, nhấn vào Tùy chọn liên hệ trong Thông tin doanh nghiệp công cộng và nhấp vào Số điện thoại WhatsApp Business. Chọn số WhatsApp Business mà bạn muốn kết nối hoặc thêm số WhatsApp Business mới. Nhấn vào Gửi mã để nhận mã xác minh. Sau đó, xác minh tài khoản WhatsApp Business bằng cách nhập mã được gửi đến thiết bị di động của bạn. Đọc blog để tìm hiểu thêm về cách thêm liên kết whatsapp vào instagram.
Liên kết WhatsApp với Instagram bằng cách thiết lập nút hành động

Khi số của bạn đã được xác nhận, WhatsApp sẽ được hiển thị dưới dạng nút hành động trên Instagram Hồ sơ. Xin lưu ý, WhatsApp không cho phép API người dùng để thêm nút hành động. Nếu bạn là WhatsApp API người dùng, chúng tôi khuyên bạn nên thêm liên kết WhatsApp vào Instagram thay vào đó là sinh học.

Cách thêm liên kết WhatsApp vào Instagram Bio

Trước khi thêm liên kết WhatsApp vào Instagram tiểu sử, bạn cần tạo Liên kết WhatsApp trên respond.io.

Đây là những gì bạn cần làm:

 1. Sao chép liên kết WhatsApp của bạn.
 2. Đi tới Instagram tài khoản.
 3. Tìm nút Chỉnh sửa hồ sơ và nhấp vào nó.
 4. Dán liên kết WhatsApp của bạn vào trường Trang web
 5. Nhấn vào Xong để lưu các thay đổi.
Đây không phải là hình ảnh cho thấy làm thế nào để liên kết whatsapp cho instagram. Tự hỏi làm thế nào để thêm liên kết whatsapp của tôi vào instagram? Đọc blog để tìm hiểu thêm về trình tạo liên kết whatsapp cho instagram
Cách thêm liên kết WhatsApp vào Instagram Hồ sơ

Và bạn đã sẵn sàng - bạn đã thêm WhatsApp vào Instagram Bio. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể chèn một URL vào trường trang web. Nếu bạn muốn đặt trước nó cho trang web của công ty bạn, hãy thêm liên kết WhatsApp của bạn vào một Instagram Thay vào đó, các câu chuyện nổi bật. Đọc tiếp để tìm hiểu làm thế nào.

Cách thêm liên kết WhatsApp vào Điểm nổi bật của Câu chuyện

Nổi bật vĩnh viễn trên Instagram hồ sơ, một câu chuyện nổi bật là một nơi tuyệt vời để hiển thị liên kết WhatsApp của bạn. Dưới đây là từng bước để thêm liên kết WhatsApp vào Điểm nổi bật của câu chuyện.

 1. Tạo một câu chuyện mới. Tải lên hình ảnh có logo WhatsApp và chèn liên kết WhatsApp của bạn vào câu chuyện. Xuất bản câu chuyện khi hoàn thành.
 2. Xem câu chuyện đã xuất bản và nhấp vào Đánh dấu để lưu câu chuyện dưới dạng Instagram Nổi bật.
 3. Đặt tên cho trò chuyện nổi bật trên WA hoặc một cái gì đó tương tự. Lưu ý rằng tên của Đánh dấu được giới hạn ở 15 ký tự.
Đây là hình ảnh cho thấy cách Thêm liên kết trò chuyện WhatsApp trên Instagram. Đầu tiên, tạo một Câu chuyện và thêm liên kết WhatsApp của bạn vào bên trong. Xem câu chuyện đã xuất bản và nhấp vào Đánh dấu để làm nổi bật câu chuyện. Đặt tên cho trò chuyện nổi bật trên WA hoặc một cái gì đó tương tự. Lưu ý rằng tên của Đánh dấu được giới hạn ở 15 ký tự.
Cách tạo liên kết WhatsApp trên Instagram Những câu chuyện nổi bật

Khi bạn đã thiết lập liên kết WhatsApp cho Instagram, kết nối cả WhatsApp của bạn và Instagram Các kênh đến respond.io.

Quản lý WhatsApp và Instagram cho doanh nghiệp dễ dàng với respond.io

Respond.io là hộp thư đến nhắn tin đa kênh hỗ trợ WhatsApp API và Instagram ĐÊXIMET API, trong số những người khác. Hãy cùng khám phá cách tích hợp WhatsApp và Instagram với respond.io mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Trả lời WhatsApp và Instagram Cuộc trò chuyện ở một nơi

Việc áp dụng nhiều kênh giúp khách hàng liên hệ với doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn nhưng làm tăng khối lượng công việc của các đại lý và nhân viên bán hàng, những người phải sắp xếp các nền tảng khác nhau. Bằng cách kết nối WhatsApp và Instagram đến respond.io, bạn có thể xem và trả lời WhatsApp và Instagram trò chuyện từ một nền tảng.

Hợp nhất WhatsApp và Instagram Cuộc trò chuyện cho chế độ xem khách hàng 360 độ

Khách hàng nhắn tin cho bạn trên các kênh khác nhau sẽ tạo chuỗi cuộc trò chuyện riêng biệt. Thankfully respond.io Cho phép bạn hợp nhất các cuộc hội thoại của một liên hệ thành một chuỗi thống nhất để có chế độ xem khách hàng toàn diện.

Xây dựng sự hiện diện trên các kênh yêu thích của khách hàng và hợp nhất các cuộc trò chuyện của họ cho phép bạn kết nối với họ dễ dàng và hiểu họ sâu sắc hơn. Cuối cùng, điều này cho phép bạn cung cấp hỗ trợ tốt hơn.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng với Respond AI

Khi trả lời khách hàng, Respond AI sẵn sàng giúp đỡ bạn. AI Prompts cải thiện phản hồi của bạn bằng cách đơn giản hóa tin nhắn, sửa ngữ pháp và chính tả và dịch tin nhắn của bạn sang ngôn ngữ khác.

Mặt khác, AI Assist cung cấp phản hồi nhanh chóng và chính xác chỉ bằng một nút bấm. Nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng các tài liệu và liên kết bạn đã cung cấp để tạo trả lời. Thật tuyệt vời để trả lời Câu hỏi thường gặp và câu hỏi kỹ thuật.

AI Agent đưa trải nghiệm của khách hàng lên một tầm cao mới. Trả lời các câu hỏi của khách hàng hoặc tự động đánh giá khách hàng tiềm năng theo cách giống như con người. AI Agent đảm bảo khách hàng của bạn được tham dự trong khi giải phóng thời gian của nhân viên con người để thực hiện các tác vụ phức tạp.

Bạn có thích những gì bạn đã đọc? Nếu bạn đã làm, hãy đăng ký một tự do respond.io dùng thử, một nền tảng quản lý cuộc trò chuyện khách hàng hàng đầu được hỗ trợ bởi AI.

Đọc thêm

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Instagram Đối với doanh nghiệp, hãy xem các bài viết sau:

Chris Lai
Người viết nội dung / Chuyên gia SEO
Chris Lai, một người viết nội dung và một chuyên gia SEO nội bộ tại respond.io, có bằng Cử nhân Dược của Đại học Monash. Các bài viết của ông bao gồm các ứng dụng nhắn tin kinh doanh như WhatsApp Business, giúp các công ty điều hướng bối cảnh luôn thay đổi của tin nhắn kinh doanh.
Tags
Đã sao chép vào Clipboard!

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? ✨

 • Khai phá sức mạnh của respond.io để tăng doanh số bán hàng và làm hài lòng khách hàng.
 • Dùng thử miễn phí 7 ngày
 • Không cần thẻ tín dụng
 • Hủy bất cứ lúc nào
Đăng ký miễn phí
 • Trải nghiệm bản demo được cá nhân hóa với chúng tôi
 • Khám phá lý do tại sao 10.000+ doanh nghiệp chọn chúng tôi
Đặt một bản demo