Ryan Tan
Người viết nội dung
Ryan Tan, tốt nghiệp ngành luật của Trường Kinh tế London (LSE), là Người viết nội dung cao cấp tạirespond.io. Với kinh nghiệm tiếp thị công nghệ B2B và Big 4, anh ấy cố gắng tạo ra nội dung vừa giáo dục vừa giải trí cho khán giả am hiểu công nghệ. Ryan chuyên làm sáng tỏ thông điệp kinh doanh, cung cấp cho độc giả những hiểu biết thực tế mở đường cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Tất cả bài viết