George Wong
Người viết nội dung
George Wong Tham gia respond.io với tư cách là Người quản lý nội dung vào năm 2022 với Chứng chỉ Thiết kế Hoạt hình và Đa phương tiện và chứng chỉ TESOL. Các vai trò trước đây của anh bao gồm phó biên tập viên và nhà văn cao cấp tại một blog công nghệ tiêu dùng và biên tập viên cao cấp tại một mạng giải trí eSports & game. Những hiểu biết của ông là vô giá đối với các công ty đang tìm cách thúc đẩy kết quả kinh doanh thông qua tin nhắn.
Tất cả bài viết