Susan Swier
ผู้จัดการเนื้อหาอาวุโส
Susan Swier เข้าร่วม respond.io ในฐานะผู้จัดการเนื้อหาอาวุโสในปี 2022 เธอจบการศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์จอห์นซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาศิลปศาสตร์ ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษในการเผยแพร่เพื่อการศึกษา Susan ดํารงตําแหน่งต่างๆ ที่ Wiseman Education, British Council และ Pearson บทความของเธอมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสํารวจความซับซ้อนของแอพส่งข้อความทางธุรกิจ เช่น Viber ธุรกิจ
บทความทั้งหมด