Susan Swier
Quản lý nội dung cấp cao
Susan Swier Tham gia respond.io với tư cách là Quản lý nội dung cấp cao trong năm 2022. Cô tốt nghiệp Đại học St. John, có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Tự do. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, Susan đã giữ nhiều vị trí khác nhau tại Wiseman Education, Hội đồng Anh và Pearson. Các bài viết của cô tập trung vào giao tiếp với khách hàng, giúp các doanh nghiệp điều hướng sự phức tạp của các ứng dụng nhắn tin kinh doanh như Viber Kinh doanh.
Tất cả bài viết