Benjamin Steve Richard
Người viết nội dung
Benjamin Steve Richard gia nhập respond.io với tư cách là Người viết nội dung vào năm 2023. Có bằng Cử nhân Luật của Đại học London và Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Tiếp thị Kỹ thuật số, ông đã trau dồi chuyên môn của mình thông qua các vai trò viết lách trước đây tại một công ty phát triển phần mềm và các cơ quan nội bộ. Benjamin cung cấp tài nguyên vô giá về các ứng dụng nhắn tin cho các doanh nghiệp để giúp họ tận dụng các cuộc trò chuyện của khách hàng thành công.
Tất cả bài viết