Gabriella
นักเขียนเนื้อหา
Gabriella เป็น Content Writer ที่ respond.ioซึ่งเชี่ยวชาญในฐานะผู้มีอํานาจของทีมสําหรับ WhatsApp ตั้งแต่ปี 2022 ติดอาวุธด้วยปริญญาตรีสาขาการสื่อสาร Gabriella ฝึกฝนทักษะของเธอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่บริษัทเว็บโฮสติ้ง ความรู้ที่ลึกซึ้งของเธอเกี่ยวกับแอพส่งข้อความ SaaS อุตสาหกรรมและพฤติกรรมของลูกค้าทําให้บทความของเธอเป็นแนวทางที่ขาดไม่ได้สําหรับธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
บทความทั้งหมด