Stephanie Yap
Người viết nội dung
Stephanie Yap, một người viết nội dung tại respond.io từ năm 2022, có bằng Cử nhân Nghiên cứu Truyền thông và Truyền thông. Với vai trò trước đây là một nhà văn nội dung, Stephanie đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và quảng cáo. Cô cung cấp cho các doanh nghiệp muốn khám phá thông điệp với một chỗ đứng trong thực tiễn thông qua các bài viết sâu sắc.
Tất cả bài viết