Román Filgueira
นักเขียนเนื้อหา
Román Filgueira เข้าร่วม respond.io ทีมในฐานะนักเขียนเนื้อหาในปี 2021 เขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบีโก ก่อนหน้านี้ Román เคยทํางานเป็นนักเขียนคําโฆษณาที่เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลตอนนี้นําเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการใช้แอพส่งข้อความเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
บทความทั้งหมด